Dauginet & Co

10 Douanerecht en accijnzen

Het douanerecht heeft betrekking op het geheel van regels die verband houden met het grensoverschrijdende goederenverkeer (in hoofdzaak belastingheffing bij invoer van goederen). Accijnzen zijn belastingen op het binnenlands verbruik van een aantal door de wet opgesomde producten (brandstof, alcoholhoudende dranken, tabaksfabricaten, …), waarvoor geen aftrekregeling bestaat en die verschuldigd worden bij de inverbruikstelling.

Betwistingen inzake douanerechten en accijnzen beperken zich vaak niet enkel tot een fiscaal luik, maar resulteren vaak in een strafrechtelijke vervolging.

Zowel voor fiscaal- als strafrechtelijke betwistingen inzake douane & accijnzen biedt het kantoor de nodige rechtsbijstand en/of voorafgaande adviezen.