Dauginet & Co

7 Fiscaal strafrecht

Het fiscaal strafrecht is in volle evolutie. Ook al blijven de algemene regels van het strafrecht van toepassing, de strafbaarheid, de strafvordering en de bestraffing van fiscale misdrijven vragen om een gespecialiseerde aanpak.

Aangezien de fiscale wetgeving in beginsel elke fiscale overtreding strafbaar stelt, is het van belang om dubbele bestraffing te bestrijden (het zogenaamde non bis in idem-beginsel; men kan geen tweemaal bestraft worden voor dezelfde feiten). Indien men reeds strafrechtelijk werd bestraft voor een fiscale inbreuk, kan men in principe niet nogmaals worden gesanctioneerd middels een belastingverhoging. Het past ook om hier te verwijzen naar de recente una via-wetgeving die dit soort van cumulatie van strafsancties tracht te vermijden door een taakverdeling tussen fiscus en het gerecht voorop te stellen.

Teneinde fiscale strafzaken sneller en efficiƫnter af te handelen, werd recent het toepassingsgebied van de mogelijkheid van een minnelijke schikking met het parket fors uitgebreid in gevallen van belastingfraude.