Dauginet & Co

14 Lokale en regionale belastingen

Onder lokale en regionale belastingen worden alle belastingen en retributies begrepen die uitgevaardigd worden door de gemeenschappen, gewesten, provincies en gemeenten (o.a. milieuheffingen; belasting op leegstaande en/of verwaarloosde gebouwen en woningen; vestigingsbelastingen, …). Deze belastingen of retributies zijn minder gekend bij het grote publiek, maar hebben vaak zeer grote financiële implicaties voor een belastingplichtige aangezien deze heffingen dikwijls jaarlijks wederkerend zijn.

Lokale en regionale belastingen gaan doorgaans gepaard met veel administratieve procedures die de uiteindelijke heffing voorafgaan (bijvoorbeeld: betwisting van registratieakten bij de diverse leegstands- en/of verwaarlozingsheffingen), maar daarom niet minder belangrijk zijn. Deze administratieve procedures moeten immers correct doorlopen worden indien men later de heffing met succes wenst te betwisten.

Het kantoor begeleidt belastingplichtigen zowel bij de correcte opvolging van de administratieve procedures (met inbegrip van voorafgaande adviezen), als bij de betwisting van de heffingen.