Dauginet & Co

1 Personenbelasting

De personenbelasting belast het wereldwijd inkomen van elke persoon, ongeacht zijn nationaliteit, die zijn domicilie of zetel van fortuin in België heeft gevestigd. Deze personenbelasting wordt in beginsel berekend op basis van de jaarlijks aangegeven inkomsten. Bij een gebeurlijke fiscale controle van deze aangifte verleent Dauginet Advocaten U graag advies en de nodige bijstand.