Dauginet & Co

3 Rechtspersonenbelasting

De rechtspersonenbelasting treft de rechtspersonen die geen verrichtingen stellen van winstgevende aard (o.a. vzw’s). Dauginet Advocaten adviseert dergelijke rechtspersonen graag bij de verduidelijking welke handelingen zijn toegelaten onder de rechtspersonenbelastingen en wanneer een onderwerping aan de vennootschapsbelasting zich opdringt.