Dauginet & Co

9 Erfrecht en successieplanning

Door een goed uitgekiende successieplanning kan U tijdens uw leven uw vermogen volgens uw wensen overdragen.  Dit kan mogelijk gebeuren met het oog op fiscale optimalisatie, maar kan ook met de focus op het intact houden van een bepaal deel van het vermogen, zoals een verzameling, kunstcollectie ….

Wanneer niet alles duidelijk geregeld is kunnen na het overlijden geschillen ontstaan.  Deze kunnen leiden tot procedures tussen erfgenamen, vereffeningen en verdelingen van nalatenschappen en gedingen met de fiscus over verschuldigde successierechten.