Dauginet & Co

2 Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting belast elke vennootschap met rechtspersoonlijkheid die in België gevestigd is en zich bezighoudt met een exploitatie of verrichtingen van winstgevende aard. Dauginet Advocaten behandelt alle facetten van de vennootschapsbelasting en geeft tevens de nodige begeleiding bij het oprichten, herstructureren en liquideren van vennootschappen of vennootschapsgroepen.