Dauginet & Co

Quotes

 • Dauginet Advocaten is een gespecialiseerd team van fiscale advocaten dat sinds 1986 garant staat voor een doeltreffende dienstverlening aan zijn cliënteel (gaande van particulieren, KMO’s, non-profitorganisaties en multinationale ondernemingen tot overheden). Wij bieden een deskundige beoordeling van en concrete, bruikbare adviezen op al uw fiscale vragen. Tevens behartigen wij graag uw belangen in al uw fiscale geschillen, waarbij wij steeds, in overleg met U als cliënt, op zoek gaan naar een gepaste oplossing.

 • “Victor Dauginet became an attorney after an impressive career at the Belgian IRS. Taught classes in tax procedure at the Fiscale Hogeschool (EHSAL, Brussels) and the University of Antwerp (Advanced Master in Tax Law).”  (Chambers Europe 2015)

 • Victor Dauginet: “Founder of Dauginet Advocaten, a tax boutique focussing on preventing, avoiding and resolving tax disputes. Has over 25 years of experience as an attorney in domestic, European and international tax law and has advised both individuals and companies in matters of tax planning, tax litigation and criminal tax procedures.” (Chambers Europe 2015)

 • “Markets sources speak of the “high quality and fine litigation skills” evident at this firm. Mainly handling work for domestic clients, the team scores highly for its white-collar crime advice and expertise in criminal tax and tax fraud matters.” (Chambers Europe 2009)

 • “Victor Dauginet is a well liked figure in the market, who is described as “a calm and pleasant person, with a superb grap of Belgian tax law”. He has a particular flair for tax fraud matters and has previous experience gained at the tax administration” (Chambers Europe 2009)

Onze diensten

 • 1
  Personenbelasting

  De personenbelasting belast het wereldwijd inkomen van elke persoon, ongeacht zijn nationaliteit, die zijn domicilie of zetel van fortuin in België h...

  Lees Meer
 • 2
  Vennootschapsbelasting

  De vennootschapsbelasting belast elke vennootschap met rechtspersoonlijkheid die in België gevestigd is en zich bezighoudt met een exploitatie of ver...

  Lees Meer
 • 3
  Rechtspersonenbelasting

  De rechtspersonenbelasting treft de rechtspersonen die geen verrichtingen stellen van winstgevende aard (o.a. vzw’s). Dauginet Advocaten adviseert d...

  Lees Meer
 • 4
  BTW

  De BTW is een verbruiksbelasting op goederen en diensten die een gelijke heffing verzekert op het niveau van de consument, tussen producten die in het...

  Lees Meer
 • 5
  Fiscale procedure

  Dauginet Advocaten staat U bij in elke administratieve en gerechtelijke fiscale procedure. Sinds 1986 is het kantoor gespecialiseerd in het voeren van...

  Lees Meer
 • 6
  Internationaal en Europees fiscaal recht

  In het kader van internationale betrekkingen komen landen tot afspraken om te vermijden dat twee landen belasting heffen op hetzelfde inkomen. Afsprak...

  Lees Meer
 • 7
  Fiscaal strafrecht

  Het fiscaal strafrecht is in volle evolutie. Ook al blijven de algemene regels van het strafrecht van toepassing, de strafbaarheid, de strafvordering ...

  Lees Meer
 • 8
  Registratierechten

  Registratierechten worden geheven op diverse transacties.  Verkopen, inbrengen in vennootschappen, … In sommige gevallen kan U beroep doen op abatt...

  Lees Meer
 • 9
  Erfrecht en successieplanning

  Door een goed uitgekiende successieplanning kan U tijdens uw leven uw vermogen volgens uw wensen overdragen.  Dit kan mogelijk gebeuren met het oog o...

  Lees Meer
 • 10
  Douanerecht en accijnzen

  Het douanerecht heeft betrekking op het geheel van regels die verband houden met het grensoverschrijdende goederenverkeer (in hoofdzaak belastingheffi...

  Lees Meer
 • 11
  Belasting van niet-inwoners

  Bepaalde inkomsten van Belgische oorsprong, verkregen door personen die fiscaal geen rijksinwoner zijn van het Koninkrijk België, zijn onderworpen aa...

  Lees Meer
 • 12
  Regularisaties

  De fiscale regularisatie of fiscale rechtzetting laat U toe uw vermogen dat haar Belgische fiscale behandeling niet heeft ondergaan te regelen.  Een ...

  Lees Meer
 • 13
  Rulings

  Een ruling of voorafgaande beslissing is een beslissing waarmee de FOD Financiën bepaalt hoe de belastingwetten zullen worden toegepast op een specif...

  Lees Meer
 • 14
  Lokale en regionale belastingen

  Onder lokale en regionale belastingen worden alle belastingen en retributies begrepen die uitgevaardigd worden door de gemeenschappen, gewesten, provi...

  Lees Meer