Dauginet & Co

Lawyers

Victor Dauginet

Victor Dauginet

Victor Dauginet started his career as an attorney in 1986, after working for more than 15 years with the Belgian tax administration. As such, he is very familiar with the daily operations of the tax authorities. Although negotiations can be fierce, there continues to be a relationship of mutual respect between Victor and the tax officials, whom the firm frequently face in various matters.

Victor has always given preference to reaching mutually agreed upon settlements. Not only corporate clients, but individuals as well gain from pursuing such settlements. Almost 30 years of practice as an attorney have made him an experienced counselor, who is still very dynamic and more wise than ever, and who assesses and handles the cases entrusted to the firm.

After an in-depth analysis of the facts of each case, he strategically steers towards the best solution.

Victor’s academic background (many years as a lecturer at the Fiscale Hogeschool and the University of Antwerp) sharpened his advocacy skills and also gave him the opportunity to educate many young people, some of whom are part of the firm today.

A genuine concern for justice and legal certainty echoes throughout the countless seminars he has given and continues to give.

Victor Dauginet is entitled to conduct Supreme Court proceedings in tax matters.

He has published the following articles in tax law reviews.

 • V. DAUGINET, C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Una via in België: een uitweg uit de impasse?”, in My way, liber amicorum Hans Hertoghs, Amsterdam, De Bont Advocaten, 2016, 125-151.
 • DAUGINET, V., “De rechtsbescherming van belastingplichtige in de onderzoeksfase na de invoering van Una Via, Alabaster IFA 1938-2013, 2014, 339-370
 • DAUGINET, V., AMEYE, B., ” Rechtszekerheid, vertrouwensbeginsel en goede trouw – Europeesrechtelijke doorwerking in de Belgische rechtsorde “, A.F.T. 2009, afl. 5, p.3-38;
 • DAUGINET, V., CROMMEN, M., ” Ondernemingsstrafrecht “, mijnwetboek.be, Knops Publishing 2008;
 • DAUGINET, V., LAMMENS, K., ” Fiscale informatie-uitwisseling tussen België en Zwitserland “, T.F.R. 2007, afl. 317, 179-188;
 • DAUGINET, V., ” Juridische benadering van ‘creatief boekhouden en jaarrekeningbeleid’ “, Ad Rem 2007, afl. 1, 44-50;
 • DAUGINET, V., ” Fiscale procedure : wat er mis is gegaan de voorbije 25 jaar “, Fiscoloog 2005, afl. 1000, 9-11;
 • DAUGINET, V., ” Bankgeheim behoeft vooral praktische benadering “, Juristenkrant 2004, afl. 82, 2 ;
 • DAUGINET, V., “De eenmalig bevrijdende aangifte “, A.F.T. 2004, afl. 3, 4-10;
 • DAUGINET, V., (eds), ” De eenmalig bevrijdende aangifte “, Kalmthout, Biblo, 2004, 256 p.;
 • DAUGINET, V., LOIX, Y., ” Over de schijnbaar moeilijke verzoening tussen de legaliteit en de rechtsbescherming tegen onbehoorlijk bestuur in de fiscaliteit. ” A.F.T. 2003, afl. 5, 234-246 ;
 • DAUGINET, V., ” Heeft de strafrechter altijd voorrang op de fiscale? “, Fiscoloog 2003, afl. 906, 7-8;
 • DAUGINET, V., (eds), ” De nieuwe fiscale procedure “, Kalmthout, Biblo,1999, 172 p.;
 • DAUGINET, V., ” Het strafdossier in het fiscaal geschil – Aspecten ” in X., Recht zonder omwegen, Larcier, Gent, 1999, 523 p.;
 • DAUGINET, V., ” B.T.W. -administratie krijgt bijna altijd meer dan zeven jaar tijd “, Fiscoloog 1999, afl. 694, 5-7;
 • DAUGINET, V., SPAGNOLI, K., ” Het administratief luik : inkomstenbelastingen, met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, de provincie- en gemeentebelastingen, in X., De hervorming van de fiscale procedure, Commentaar bij de wetten van 15 en 23 maart 1999 “, Antwerpen, Maklu, 1999, 362 p
 • DAUGINET, V., ” De B.T.W.- procedure na db hervming “, T.F.R. 1998, 137-138;
 • DAUGINET, V., COOPMAN, B., ” Beroepsgeheim en onrechtmatige bewijsverkrijging “, P&B 1997, 127 ;
 • DAUGINET, V., ” Nieuwe fiscale procedure : geen aardverschuivingen “, Fiscoloog 1997, afl. 602, 1-11;
 • DAUGINET, V., ” Wetsontwerp procedure : ook geschillenfase krijgt vorm “, Fiscoloog 1997, afl. 603, 1-3;
 • DAUGINET, V., ” Fiscale geschillenprocedure : spiegelen aan het Noorden “, A.F.T. 1997, 263-264;
 • DAUGINET, V., ” Wanneer is een bewijs ‘onrechtmatig’ verkregen ? “, Fiscoloog 1996, nr. 578, 5 ;
 • DAUGINET, V., ” Draagwijdte van het (Luxemburgse) bankgeheim “, Fiscoloog 1996, nr. 578, 3 ;
 • DAUGINET, V., ” Buitenlandse bankrekeningen : strijdig met zwijgrecht ? “, Fiscoloog 1996, nr. 594, 7-8;
 • DAUGINET, V., HUBER, W., ” De bouwwaarden voor de toepassing van de B.T.W. “, in X., Fiscaal Praktijkboek 1992-93. Indirecte Belastingen. Kluwer Rechtswetenschappen België, Antwerpen, 1993, p. 460;
 • DAUGINET, V., HUBER, W., ” Knevelarij “, A.F.T., 1992, 3-16;
 • DAUGINET, V., HUBER, W., ” Verhuring van roerende en onroerende goederen en de B.T.W. “, in X., Fiscaal Praktijkboek 1991. Indirecte Belastingen. Kluwer Rechtswetenschappen België, Antwerpen, 1991, 248 p.;
 • DAUGINET, V., HUBER, W., ” Controversen inzake onderzoeksmachten van de Administratie der directe belastingen “, A.F.T., 1990, 153-164;
 • DAUGINET, V., ” Aanwending door de Belgische overheid van fiscale inlichtingen uit Zwitserland – Het gebruik van het Europees rechtshulpverdrag “, T.F.R.-Fiskofoon, 1986, 81-89;
 • DAUGINET, V., “ De nieuwe antimisbruikbepaling van artikel 344, §1 wib en artikel 18, §2 van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.” Fiscaal dreamteam compilatie 2013
 • DAUGINET, V., VERCAUTEREN V., “Aan de slag met de nieuwe antimisbruikbepaling”, Reeks ‘Fiscale Praktijkstudies’, nr. 37, 2012, 87-118
 • DAUGINET, V., “Het fiscale wacht niet meer op Godot [Fiscaal strafrecht], De wet voorbij. Liber Amicorum Luc Huybrechts, 2010, 35-47
 • DAUGINET, V., HAAGDORENS, P., “De afzonderlijke aanslag geheime commissielonen, Fiscaal praktijkboek 2009-2010. Directe belastingen, 2009, 35-98

 

 

BRUNO CARDOEN

BRUNO CARDOEN

Bruno Cardoen was born on 24 November 1974 and obtained his law degree at the Catholic University of Leuven in 1998.

He also pursued a graduate degree in Fiscal Sciences from the Advanced Fiscal Sciences Program in Brussels in 1998.

Bruno became a member of the Brussels Bar in 1999. He joined Dauginet Advocaten when he became a member of the Antwerp Bar in 2001. In 2006, Bruno became partner.

Bruno has published the following articles in tax law reviews.

 • CARDOEN, B., “Nederlandse testamenten met een beding van ouderlijke boedelverdeling”, Nieuwsbrief Successierechten, 1999, nr. 8, p. 5-8
 • CARDOEN, B. en DELBOO, M., “Geldigheid van handgiften met een ‘pacte adjoint’ “, Nieuwsbrief Successierechten, 1999, nr. 10, p. 6 – 14
 • CARDOEN, B., “Het nultarief in de Vlaamse successierechten”, Nieuwsbrief successierechten, 2000, nr. 2, p. 6-8
 • CARDOEN, B., “Tergend en roekeloos geding in het kader van artikel 108 W. Succ.”, Nieuwsbrief successierechten, 2000 nr. 2, p. 4 – 5
 • CARDOEN, B. en NIJS, A., “Computeruitprints van buitenlandse bankrekeningen: akten van eigendom?”, Nieuwsbrief successierechten, 2000, Nr. 2, p. 1 – 3
 • CARDOEN, B., “Over hoofdelijke schulden en (nogmaals) over het tegenbewijs in het kader van artikel 108 W. Succ., Nieuwsbrief Successierechten, 2000, nr. 3, p. 1-4
 • CARDOEN, B., “De tienjaarstermijn in het Nederlands successierecht”, Nieuwsbrief successierechten, 2000, nr. 3, p. 4-7 en nr. 4, p. 1 -5
 • CARDOEN, B. en CLAES, S., noot onder Gent, 1 juni 1999, AFT, 2000, nr. 1, p. 54 – 57
 • CARDOEN, B., CLAES, S., “Overname van een verlieslatende vennootschap en abnormaal en goedgunstig voordeel, AFT 2000, p. 54 – 57
 • CARDOEN, B., “De verwerping van nalatenschap : verschillende vormen van verwerping – burgerrechtelijke en successierechtelijke gevolgen”, TFR, 2001, afl. 200, p. 403 – 415
 • CARDOEN, B., “Vlaamse Regering ‘interpreteert’ vrijstellingsvoorwaarden”, Fiscoloog 2002, afl. 829, p. 4 -7
 • CARDOEN, B., “Successierechten : circulaire bespreekt uitbreiding gunsttarief voor stiefkinderen”, Fiscale actualiteit 2002, afl. 43, p. 4 – 7
 • CARDOEN, B., “Internationale nalatenschappen : internationaal-privaatrechtelijke en successierechtelijke analyse, T. Not. 2002, deel 1: afl. 11, p. 651 – 672, deel 2: afl. 12, p. 715 – 734
 • CARDOEN, B., “Nederlands tienjaarstermijn in successierechten veroordeeld, Successierechten 2003, afl. 4, p. 3 – 7
 • CARDOEN, B., “Condamnation de fiction de résidence de dix ans dans les droits de succession néerlandais“, Droits de succession 2003, afl. 4, p. 4 – 8
 • CARDOEN, B., “Tak 23-contracten” : niet altijd levensverzekeringen?”, Fiscoloog 2003, afl. 904, p. 1‑4
 • CARDOEN, B., “Complexe structuren staan vrijstelling van artikel 60bis W. Succ. niet in de weg, Successierechten 2004, afl. 7, p. 5 – 8
 • CARDOEN, B., “Het fideïcimmis de residuo toegepast op een schenking van actuele goederen, NotFisc. M., 2004, afl. 9, p. 223 – 233
 • CARDOEN, B., “Registratierechten : ook Brussel verlaagt schenkingsrechten voor roerende goederen”, Fiscale actualiteit 2005, afl. 10, p. 4 – 7
 • CARDOEN, B., “Schenkingen goederen : Heeft de nieuwe fictiebepaling een beperkt toepassingsgebied”, Fiscale actualiteit 2005, afl. 15, p. 12 – 15
 • CARDOEN, B., “Nieuwe fictiebepaling : slechts van toepassing op welbepaalde schenkingsakten”, Fiscale Actualiteit 2005, afl. 34, p. 8 – 10
 • CARDOEN, B., “Bezint eer ge begint : over het belang van de afdoende motivering van het dwangbevel”, TEP 2006, afl. 2, p. 120 – 144
 • CARDOEN, B., “Administratie moet het bestaan van een schenking aantonen bij toepassing van art. 7 W. Succ., Successierechten 2005, afl. 1, p. 4 – 11
 • CARDOEN, B., “Heffing van successierechten bij legaten onder voorwaarden en modaliteiten”, Rechtsleer – Bijdrage in Fiscaal Praktijkboek 2006 – 2007, Indirecte belastingen 2008, p. 299 – 329
 • CARDOEN, B., “Teruggave beurstaks aanleiding voor indiciair onderzoek, Fiscoloog 2007, afl. 1087, p. 1 – 3
 • CARDOEN, B., “Aangifte van nalatenschap vormt niet noodzakelijk een definitieve heffingstitel”, Successierechten 2007, afl. 8, p 1 – 7
 • CARDOEN, B., “Vlaams Gewest vervangt tewerkstelling door uitbetaling loonlasten”, Fiscoloog 2008, afl. 1099, p. 1 -4
 • CARDOEN, B., “Slechts hoogste recht op wederzijdse schenking tussen echtgenoten”, Fiscoloog 2009, afl. 1171, p. 3 – 4
 • CARDOEN, B., “Wederzijdse schenking: overschrijving binnen dezelfde bank”, Fiscoloog 2010, afl. 1205, p. 10 -11
 • COOPMAN, B., BEHEYDT, B., GOVERS, M., BORGER, F., CARDOEN, B., “Verkrijging onder kosteloze titel [van een onroerend goed], Rechtsleer – Bijdrage in Het onroerend goed in de praktijk, 2011, p. VIII.B.6-1 – VIII.B.6-33
 • CARDOEN, B., “Overdracht familiebedrijven: gunstregelingen in nieuw kleedje”, Fiscoloog 2012, afl. 1280, p. 5 – 11
 • CARDOEN, B., “Kruis over verschillende optimalisatieconstructies”, Fiscoloog 2012, afl. 1304, p. 5 – 9
 • CARDOEN, B., “Overdracht familiebedrijven : administratieve commentaar”, Fiscoloog 2012, afl. 1307, p. 8 -12
 • CARDOEN, B., “ ‘Gesplitste aankoop’ en schenking : fiscus begraaft de strijdbijl niet”, Fiscoloog 2013, afl. 1339, p. 4 -6
 • CARDOEN, B., “ ‘Gesplitste aankoop’ en schenking : fiscus moet huiswerk overdoen”, Fiscoloog 2013, afl. 1341, p. 3 – 4
 • CARDOEN, B., “ ‘Gesplitste aankoop’ en voorafgaande schenking : fiscus neemt gas terug”, Fiscoloog 2013, afl. 1348, p. 6 – 8
 • CARDOEN, B., “Maken bedingen van ongelijke verdeling onder last fiscaal ‘misbruik’ uit?, Fiscoloog 2014, afl. 1376, p. 3 – 5
 • CARDOEN, B., “Afstand onverdeelde delen aan vennoot: verkooprecht?”, Fiscoloog 2014, afl. 1400, p. 1 -2
 • CARDOEN, B., “Recht van opstal op ‘bestaande’ gebouwen : geen verkooprecht”, Fiscoloog 2015, afl. 1417, p. 7 – 8
 • CARDOEN, B., “Toebedeling van onroerend goed na ‘geruisloze fusie’: verkooprecht?”, Fiscoloog 2015, afl. 1420, p. 5 – 8
 • CARDOEN, B., “ ‘Omgekeerd’ duo-legaat : wat als het legaat slechts ‘bepaalbaar’ is?”, Fiscoloog 2015, afl. 1432, p. 7 – 9
 • CARDOEN, B. en DILLEN, C., “Vlaamse erfbelasting: toepassingsgebied van de fictiebepalingen gevoelig uitgebreid”, in MAES, L. DE CNIJF, H. en DE BROECK, L., Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen, Mechelen, Wolters 2015-16, 231-260.
VINCENT VERCAUTEREN

VINCENT VERCAUTEREN

Vincent Vercauteren obtained a law degree at the University of Leuven in 2009. He pursued a “Master complémentaire en droit fiscal” from the Université Libre de Bruxelles (Free University of Brussels).

Vincent has been a member of the Antwerp Bar since 2010, at which time he joined the firm.

In 2012, he won the moot court competition “Ridder René Victor”, organized annually by the Antwerp Bar.

Between March 2011 and August 2013, he held a position as a teaching assistant (10%) at the University of Leuven Institute for European Law.

Vincent obtained an LL.M. in International Taxation at Georgetown University School of Law (DC, USA) in 2014.

Since October 2014, he also holds a position as a teaching assistant (20%) in the Tax Law Master’s program at the University of Antwerp.

Vincent became partner in 2015.

Since January 14, 2016, Vincent holds the “Certificate of Specific Formation Supreme Court Proceedings in Criminal Matters”. Vincent is now empowered to conduct Supreme Court proceedings, both in tax and criminal matters.

He regularly speaks at seminars and frequently publishes articles on tax law-related topics.

 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “DBI-aftrek ook van toepassing op dividenden die niet over resultatenrekening van onmiddellijk doorstortende vennootschap lopen”, TFR 2016, afl. 512, 984-992.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Recente wijzigingen betreffende de controle- en taxatieprocedure inzake btw”, in L. MAES, H. DE CNIJF, en L. DE BROECK, Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen 2016-2017, Mechelen, Wolters 2016-17, 79-114.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Regionale steunmaatregelen: oost, west, gewest best”, TFR 2016, afl. 508, 782-790.
 • V. DAUGINET, C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Una via in België: een uitweg uit de impasse?”, in My way, liber amicorum Hans Hertoghs, Amsterdam, De Bont Advocaten, 2016, 125-151.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Onrechtmatig verkregen bewijs: Hof van Justitie raapt de bal op waar Cassatie die heeft laten vallen”, Acc.&Fisc. 2016, nr. 9, 1-4.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Medewerking belastingplichtige volgens actieplan fiscale fraude: de stoutste dromen van het kabinet Financiën”, Acc.&Fisc. 2016, nr. 2, 1-5.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Inbreng in landbouwvennootschap: wanneer sprake van ‘stopzetting’?”, noot onder Rb. West-Vlaanderen (afdeling Brugge) 6 mei 2015, TFR 2015, nr. 489, 833-838.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Europees geïnspireerd pleidooi voor een waarborg van verzegeling hangende het pretaxatiegeschil”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 33, 4-7.
 • V. VERCAUTEREN, m.m.v. K. VAN MELKEBEEK, “Het glazen plafond bij plaatsvervulling in de zijlijn”, noot onder Gent 10 februari 2015, TFR 2015, nr. 484, 593-595.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Europese scherprechter in bitsig fiscaal visitatiedebat?”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 18, 1-4.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Ook de fiscus dient zich te houden aan de Privacywet”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 16, 1-5.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Een ongenode gast: de fiscus op visite”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 14, 1-7.
 • V. DAUGINET en V. VERCAUTEREN, “Fiscale huiszoekingen”, TFR 2014, nr. 453-454, 76-87.
 • V. VERCAUTEREN, “Europa plaatst België voor het blok: vrijstelling voor spaarboekjes uitbreiden of afschaffen?”, Fisc.Act. 2013, nr. 23, 4-8.
 • V. DAUGINET en V. VERCAUTEREN, “Aan de slag met de nieuwe antimisbruikbepaling”, in De nieuwe antimisbruikbepaling, Mechelen, Kluwer, 2013, 87-118.
 • V. VERCAUTEREN, “Notionele interestaftrek: game, set, match?”, Int. Fisc. Act. 2013, nr. 7, 1-4.
 • V. VERCAUTEREN, “Notionele interestaftrek: spitsroeden lopen in Europa”, Int. Fisc. Act. 2012, nr. 9, 1-4.
 • V. VERCAUTEREN, “Bachmann. De dag waarop het Belgisch fiscaal stelsel samenhangend werd bevonden”, in Vrij verkeer van personen in 60 arresten. De zegeningen van het Europees burgerschap, Mechelen, Kluwer, 2012, 71-79.

 

CHRISTOPHE DILLEN

CHRISTOPHE DILLEN

Christophe Dillen obtained his law degree at the University of Antwerp in 2011, during which time he also studied at the University of Neuchâtel in Switzerland. In 2012, he graduated as a Master in Tax Law at the University of Antwerp.

Christophe has been a member of the Antwerp Bar since 2012, at which time he joined Dauginet Advocaten.

Since January 14, 2016, Christophe holds the “Certificate of Specific Formation Supreme Court Proceedings in Criminal Matters”. Christophe is now empowered to conduct Supreme Court proceedings, both in tax and criminal matters.

He regularly speaks at seminars and has published the following articles in tax law reviews.

 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “DBI-aftrek ook van toepassing op dividenden die niet over resultatenrekening van onmiddellijk doorstortende vennootschap lopen”, TFR 2016, afl. 512, 984-992.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Recente wijzigingen betreffende de controle- en taxatieprocedure inzake btw”, in L. MAES, H. DE CNIJF, en L. DE BROECK, Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen 2016-2017, Mechelen, Wolters 2016-17, 79-114.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Regionale steunmaatregelen: oost, west, gewest best”, TFR 2016, afl. 508, 782-790.
 • C. DILLEN en A. ENGELS, “De sterfhuisclausule overleeft ook het Hof van Cassatie”, Acc.&Fisc. 2016, nr. 18, 1-2.
 • V. DAUGINET, C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Una via in België: een uitweg uit de impasse?”, in My way, liber amicorum Hans Hertoghs, Amsterdam, De Bont Advocaten, 2016, 125-151.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Onrechtmatig verkregen bewijs: Hof van Justitie raapt de bal op waar Cassatie die heeft laten vallen”, Acc.&Fisc. 2016, nr. 9, 1-4.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Medewerking belastingplichtige volgens actieplan fiscale fraude: de stoutste dromen van het kabinet Financiën”, Acc.&Fisc. 2016, nr. 2, 1-5.
 • B. CARDOEN en C. DILLEN, “Vlaamse erfbelasting: toepassingsgebied van de fictiebepalingen gevoelig uitgebreid”, in MAES, L. DE CNIJF, H. en DE BROECK, L., Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen, Mechelen, Wolters 2015-16, 231-260.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Inbreng in landbouwvennootschap: wanneer sprake van ‘stopzetting’?”, noot onder Rb. West-Vlaanderen (afdeling Brugge) 6 mei 2015, TFR 2015, nr. 489, 833-838.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Europees geïnspireerd pleidooi voor een waarborg van verzegeling hangende het pretaxatiegeschil”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 33, 4-7.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Europese scherprechter in bitsig fiscaal visitatiedebat?”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 18, 1-4.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Ook de fiscus dient zich te houden aan de Privacywet”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 16, 1-5.
 • C. DILLEN en V. VERCAUTEREN, “Een ongenode gast: de fiscus op visite”, Acc.&Fisc. 2015, nr. 14, 1-7.
 • C. DILLEN, “Door onbezoldigde bedrijfsleider gebruikt onroerend goed niet in de berekeningsbasis van de aftrek voor risicokapitaal”, Acc.&Fisc. 2015, afl. 9, 5-7.
 • C. DILLEN, “Sterfhuisclausule overleeft ook het Hof van Beroep”, Fisc.Act. 2014, afl. 7, 8-10.
 • C. DILLEN, “Wat bij liquidatie in de sperperiode?”, Fisc.Act. 2013, afl. 41, 1-2.
 • P. HAAGDORENS en C. DILLEN, “De Circulaire NR. CI.RH.233/629.295 dd. 1 oktober 2013: een poging tot verduidelijking”, T.Not. 2013, afl. 10, 511-514.
 • P. HAAGDORENS en C. DILLEN, “De Programmawet van 28 juni 2013, schijn bedriegt: de verlaagde roerende voorheffing voor KMO-aandelen en de overgangsregeling voor liquidatieboni”, T.Not. 2013, afl. 9, 475-492.
 • P. HAAGDORENS en C. DILLEN, “Professioneel afgesloten schuldsaldoverzekering: aftrekbaar als beroepskost of enkel recht op een belastingvermindering?”, TFR 2013, afl. 442, 437-440.
 • P. HAAGDORENS en C. DILLEN, “Verhuur cliënteel: andermaal simulatie”, T.Not. 2013, afl. 6, 376-382.
Evelien D’Hauwe

Evelien D’Hauwe

Evelien D’Hauwe obtained her law degree at the University of Leuven in 2013, during which time she also studied at the University of Turku in Finland. She obtained a “Master complémentaire en droit fiscal” from the Université Libre de Bruxelles (Free University of Brussels) in 2014. During the fall of 2014, she studied “Income tax planning for individuals” and “Corporate taxation” at NYU School of Professional Studies and in 2015, she interned at a New York law firm.

Evelien has been a member of the Antwerp Bar since 2015, at which time she joined the firm.

Evelien is entitled to conduct Supreme Court proceedings in tax matters.

 • J. KEUSTERMANS, P. BLOMME en E. D’HAUWE, “Auteursrechten en inkomstenbelastingen. Beschouwingen vanuit de auteursrechtpraktijk”, TFR 2016, nr. 494, 62.
MAROUSCHKA GUNZBURG

MAROUSCHKA GUNZBURG

Marouschka Gunzburg obtained her law degree in 2014 at the University of Antwerp (major in corporate law – minor in tax law). In 2015, she graduated as a Master in Tax Law from the same university.

During her studies, Marouschka gained experience by interning at law firms in Cape Town and New York.

Marouschka has been a member of the Antwerp Bar since 2015, at which time she joined the firm.

Marouschka is entitled to conduct Supreme Court proceedings in tax matters.

 • M. GUNZBURG, “Due process for those maligned in UN reports”, Journal of the Section of Litigation of the American Bar Association 2015, Vol. 42, No. 1.

Secretariat

GINA LAMBIN

GINA LAMBIN

Administratief medewerkster.

JESSICA MARINUS

JESSICA MARINUS

Facturatie.

ANN VAN DEN BERGH

ANN VAN DEN BERGH

Administratief medewerkster.